MASTER BEDROOM
MASTER BEDROOM

KITCHEN
KITCHEN

DINNING
DINNING

MASTER BEDROOM
MASTER BEDROOM

1/3

"Y" PENTHOUSE

תכנון פנטהוז בל אביב

שבו הייתי חלק מצוות העצוב והתכנון במשרד עודד חלף אדריכלים

WHAT

Penthouse

WHERE

Tel-Aviv

WHEN

2015