LIVING ROOM
LIVING ROOM

LIVING ROOM
LIVING ROOM

bathroom
bathroom

LIVING ROOM
LIVING ROOM

1/3

"F" APARTMENT

דירה בתל אביב

במסגרת עבודתי כמעצבת ראשית במשרד עודד חלף אדריכלים

WHAT

Apartment

WHERE

Tel- Aviv

WHEN

2010